Utveckling av företaget

· Företagande
Author

Börjar företaget att växa och andra behov börjar uppstå? Det kan vara att omklädningsrum och lunchrum börjar vara för små så man måste ta tag i detta för att personalen ska få det som krävs för en bra arbetsmiljö. Det är positivt att det sker en utveckling av företaget och som ledning så gäller det att mans er till att de anställda får den miljö som krävs.

Det kanske räcker med att man renoverar det befintliga omklädningsrummet så det blir mer up to date mot för det behov som finns idag. Det kan vara att byta ut mot en ny klädhylla av något slag som gör att det bli mer bekvämt att förvara sina kläder. Kroklister och annat kanske behöver uppdateras mot något nyare. Att titta på skolans värld kan fungera bra även för företaget. Det finns mycket som kan monteras in i ett företags omklädningsrum som man hittar i skolans omklädningsrum.

Det kan vara viktigt att höra med personalen om vilka behov som finns i ett omklädningsrum. Det är ju dock de som ska byta om till arbetskläder och då bör man få ett ord med i laget för att skapa den bästa miljön även där. Behövs det låsbara skåp så ska det naturligtvis ordnas med detta, allt för att personalen ska känna sig säker och kunna låsa in sina tillhörigheter på ett säkert sätt. Innan ni sätter igång med att förnya och renovera de gamla lokalerna så be att få personalens åsikter om vad som kan behövas i dessa lokaler.