Tjänsteresor och företaget

· Företagande
Author

Tjänsteresor är en oundviklig del av företagande i många branscher idag. Och det är bra att veta både det ena och det andra om detta redan innan man gör sin första. Allt från planeringen av den till ökade levnadskostnader under resan är bra att utforska mer noggrant.

Tjänsteresor har inte en laglig definition, men det är mer eller mindre allmänt accepterat att allt arbete som anställda blir beordrade att göra på annan plats än ordinarie arbetsplats kommer att kräva en tjänsteresa. Detta begrepp avser dock inte bara själva resan dit och tillbaka utan även arbetet som sedan utförs på plats.

För att det ska räknas som en tjänsteresa förutsätts dock att den anställde ska återkomma till sin vanliga arbetsplats. Men om detta tar en dag eller betydligt längre tid varierar så klart från jobb till jobb. Man brukar ofta dra en gräns på cirka två år för att det inte längre ska räknas som bara en tjänsteresa.

Planeringen av tjänsteresor är något som inte ska tas för givet. Förutom själva resan måste även saker som boende bokas och vara klart inför en tjänsteresa. Vad gäller boende kan det ofta vara klokt att välja samma hotell eller kedja varje gång då det ofta finns fördelar med att vara en återkommande kund.

Ersättning för tjänsteresor kommer i en del olika former. En del företag kan dock ha etablerat ett specifikt resereglemente som reglerar hur allt ska gå till. Då är det viktigt att som anställd följa detta för att kunna få ersättningen. Betalning för saker som resa och boende kan ske på några olika sätt. Fakturering är en vanlig metod, men det är också betalning med ett kreditkort som företaget står för. Måste man av någon anledning betala för något ur egen ficka är det viktigt att få ersättning i efterhand. Se därför till att spara kvitton för sådana utgifter. Ökade levnadskostnader kan också ge den anställde rätt till traktamente. Får man inte detta från arbetsgivaren kan man istället dra bord schablonbeloppet som Skatteverket fastställt vid nästa deklaration.