Tips när du ska boka konferens

· Företagande
Author

Alla företag kan tjäna på att skapa en konferens, antingen med leverantörer, kunder, anställda eller med egna styrelsen. En konferens är ett möte för att upplysa en stor grupp om viktig information eller brainstorma fram idéer. Det kan till och med vara ett möte för att upplösa eller bilda nytt företag. Men det är inte bara att boka in rum på ett hotell och skicka ut massmail om plats och tid. Det kräver noggrannare planering än så.

Plats

För det mesta har inte företaget plats för att hålla en stor konferens. Eller så känns inte lokalerna rätt för ändamålet. Att resa iväg för att hålla en konferens är mer lämpligt om den ska hållas med personer utanför det egna företaget. Bättre att mötas på neutral mark. Det behöver inte vara en lång resa. Om ni har företag i olika städer kanske det är lämpligt att mötas halvvägs? Om ni befinner er i Stockholm om de andra i Jönköping, så kan ni ta en Linköping konferens och därmed möte nästan halvvägs.

En konferens med styrelsen eller anställda kan gärna kombineras med en kick off eller några roliga aktiviteter, då är det befogat att resa bort för att hålla i konferensen.

Målsättning

Skriv upp vilka mål ni har med konferensen för att lättare planera innehållet. Det är exempelvis helt onödigt att prata prata företagets produkter på en konferens som ska handla om de anställda. Ha en målinriktad plan med en punktlista på vad som ska diskuteras. Om diskussioner halkar in på andra spår kan ni avbryta och hänvisa till listan, alla diskussioner om andra ämnen får tas på ett annat möte om det anses nödvändigt.