Olika företagsformer och hur de fungerar

· Företagande
Author

Den första viktiga frågan när man startar ett eget företag är vilket bolag eller företagsform som passar ens verksamhet. Det finns några olika former att välja på och vilken som är bäst beror bland annat på vilken typ av verksamhet man planerar att starta och hur många man är. De vanligaste formerna är enskild firma och aktiebolag, men det finns även handelsbolag, ekonomisk förening eller ideell förening.

Enskild firma

När man bestämmer sig för att start en enskild firma är man ensam ägare till företaget och det finns ingen tydlig gräns mellan ägaren och företaget. Den enskilde ägaren är personligen ansvarig för företaget när det gäller alla förpliktelser företaget har. Organisationsnumret är detsamma som den enskilde ägarens personnummer, och man deklarerar sin personliga ekonomi och företagets ekonomi tillsammans. Man är även bokföringsskyldig. Skulle företaget bli skuldsatt eller om pengar inte räcker, är det ägaren som får ta det ansvaret. Det går bra att ha anställda i en enskild firma och man kan även ha flera verksamheter igång samtidigt.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är bra om man är flera personer som ska starta ett företag ihop. För att starta ett aktiebolag behöver man en kapitalinsats på 50 000 kronor. Kapitalet kan bestå av kontanter eller maskiner som kommer företaget till nytta. De olika delägarna har inte heller ett personligt ansvar för skulderna i bolaget. Aktiebolaget måste ha en styrelse och eventuellt en revisor. Revisorn ska granska räkenskaperna varje år.

Handelsbolag

Ett handelsbolag består av delägare och de är alltid personligt ansvariga för bolaget. De kan alla personligen tvingas till att betala bolagets skulder ur egen ficka om det inte finns likviditet i företaget. Startar man ett handelsbolag är det klokt att skriva ett avtal med alla berörda.

Ekonomisk eller ideell förening

En ekonomisk förening har medlemmar och föreningen ska främja det ekonomiska intresset. Medlemmarna får alltså ett ekonomiskt utbyte i form av anställning, lägre pris eller sänkt kostnad. Exempel på ekonomisk förening är bostadsrättsföreningar. När det gäller ideell förening, ska den inte ha som syfte att bedriva någon affärsmässig verksamhet med vinstsyfte, utan den får enbart driva ideell verksamhet.