En bra lokal för dina anställda

· Anställning, Företagande
Author

Lokalen där du bedriver din verksamhet har stor inverkan på arbetsmiljön. Om lokalen har rätt förutsättningar kan du få gladare och mer effektiva anställda.

Rätt plats

En del i ekvationen är att lokalen ligger på rätt ställe. Om du har anställda som bor i centrum medan lokalen ligger en timme bort, kan det vara svårt att behålla de anställda. I slutändan kanske de vänder sig till dina konkurrenter eftersom deras lokaler är närmare. Det låter som en liten sak men man blir snabbt trött på att pendla två timmar om dagen, det är två timmar som de är borta från familjen bara för att kunna vara borta hela dagarna på jobbet.

Ljussättning

Naturligt ljus är det bästa för oss, det påverkar vår hälsa och vårt humör positivt. En lokal där anställda befinner sig flera timmar om dagen ska ha tillgång till naturligt ljus på något sätt. I lagerhus kan det fixas genom takfönster, eller så kan du använda dig av ett ljussystem som kan ta solljus genom kanaler och över 100 meter utan förlorad ljusstyrka. Vid datorarbete behöver de anställda ha tillräckligt med ljus så skärmljuset inte är dominerande.

Öppet kontorslandskap?

När du driver ett kontor måste du fundera på om öppet kontorslandskap gynnar eller stjälper effektiviteten för dina anställda. Studier visar att öppna kontorslandskap kan leda till flera negativa effekter såsom störd koncentration och saknaden är att vara förtrolig med en arbetskamrat. Vid mindre grupper som jobbar tillsammans på olika projekt kan det vara gynnsamt för där behöver man kommunicera mycket och ofta. Call centers blir bara en plats fylld med sorl och störningsmoment, här är det bättre om varje person kan få sitta enskilt.