Category archives for Anställning

Att arbeta inom vården

För att hitta ett arbete som passar dig så kan du få vara beredd på att flytta. Det är inte alltid nödvändigt utan mycket beror på arbetsmarknaden på den ort som du bor på. Jobbar du inom sjukvården så finns det som oftast ett behov av arbetskraft. Då förutsatt att du har adekvat utbildning. Om […]

En bra lokal för dina anställda

Lokalen där du bedriver din verksamhet har stor inverkan på arbetsmiljön. Om lokalen har rätt förutsättningar kan du få gladare och mer effektiva anställda. Rätt plats En del i ekvationen är att lokalen ligger på rätt ställe. Om du har anställda som bor i centrum medan lokalen ligger en timme bort, kan det vara svårt […]