Brandsäkerhet på arbetsplatsen

· Företagande
Author

Att känna sig säker på sin egen arbetsplats är viktigt för alla, det ska vara en självklarhet. Det är arbetsgivaren som bär ansvar för att det ska råda en säker arbetsmiljö för sina anställda, det spelar ingen roll om det gäller ett stort eller litet företag. Vi tänkte prata mer om just brandsäkerhet.

När man pratar om brand så är de flesta överens om att tiden är en av de viktigaste faktorerna. Om det skulle börja brinna så är det av största vikt att det upptäcks så snabbt som möjligt. På grund av detta så ska arbetsplatsen vara utrustad med bra brandvarnare och det finns även krav att uppfylla. En brandvarnare ska sitta i rummets mitt och på den högsta punkten, den får inte ha några hinder närmare än 50 centimeter, och brandvarnarens övervakningsområde får inte vara större än 60 kvadratmeter.

Om olyckan är framme och en brand är igång så ska det finnas sätt att hantera den på. Har lokalen flera våningar så ska det finnas en brandsläckare på varje våning, och de som befinner sig där ska veta var släckaren finns. Det man ska ha koll på är att det finns flera typer av brandsläckare som är avsedda för olika ändamål.

  • A-släckare är avsedda för miljöer där de största brandfarorna till största del är trä, tyger och exempelvis papper.
  • B-släckare är avsedda för brandfarliga vätskor såsom oljor och dylikt.
  • C-släckare är avsedda för att gasbränder.

Förutom att utrusta arbetsplatsen så rekommenderas det även att det ska finnas brandfiltar. De fungerar bra för att kväva mindre bränder men är också effektiva utifall någons kläder skulle ta eld. Det är också väldigt viktigt att personalen blir informerad om hur släckare och brandfiltar ska användas så att det går att göra en insats om olyckan skulle vara framme.