Börja med offentlig upphandling

· Företagande
Author

Offentlig upphandling är ett område där enorma summor pengar är inblandade. Det är inte alla som kan lyckas med detta, men det är fortfarande många som ser möjligheterna och har viljan att lyckas. Det kommer dock kräva en del kunskaper och erfarenhet.

En offentlig upphandling är vad man kallar när staten, en myndighet eller kommun köper in en vara eller en tjänst från ett företag. Detta hanteras på väldigt annorlunda sätt än när ett företag köper in något från ett annat. Hela målsättningen med offentlig upphandling är att alla ska ha samma förutsättning för att kunna bli leverantör och ingen ska kunna särbehandlas.

För att säkerställa detta läggs annonser om offentlig upphandling upp där alla kan få tag på och läsa dem. Det finns dock det man kallar direktupphandling, som är en upphandling utan ett krav på viss form. I en direktupphandling måste den upphandlande myndigheten därför inte annonsera. Men det finns speciella krav som måste uppfyllas för att en upphandling ska kunna använda direktupphandlingsmetoden.

Alla som sedan vill vara med att tävla om ett kontrakt måste formulera ett anbud och skicka in det innan tiden för detta går ut. Alla anbud kommer sedan övervägas av den upphandlande myndigheten och det bästa anbudet kommer att vinna kontraktet.

Detta låter kanske enkelt och något alla företag kan göra. Men det krävs mer än många först tror, vilket är varför det finns företag som erbjuder utbildningar för andra företag om hur man lyckas med offentlig upphandling.

En stor fokus läggs ofta på hur man skriver ett vinnande anbud, men det finns många andra aspekter av offentlig upphandling som värt att veta mer om för den som verkligen söker att lyckas i detta område.