Att välja rätt kandidat för jobbet

· Företagande
Author

Rekrytering är sällan väldigt enkelt även i de bästa fall. Det finns många utmaningar som kommer i samband med rekrytering och det krävs ofta erfarenhet för att veta hur man bäst tar sig över dem. Målet är ju alltid att sluta med den bästa kandidaten för jobbet, men det är svårt att säga huruvida man faktiskt lyckas med detta varje gång.

Grunden för en lyckad rekrytering börjar redan med hur man väljer att annonsera om jobbet. Det gäller att använda sig av många olika kanaler för att nå ut till så många som möjligt. Att veta hur man ska informera om jobbet och väcka intresse för positionen är också väldigt viktigt.

Det är mycket vanligt att man bara sållar genom alla cv:n, kallar utvalda till intervju och sedan göra sitt slutgiltiga val. Men att även inkludera andra metoder kan förbättra resultaten. Det finns en mängd olika tester från personlighetstester till arbetsprov man kan implementera i sin process för att få ytterligare information innan man beslutar sig. Samtidigt kan det även vara värt att skaffa en second opinion från en tredje oberoende part som kan utvärdera kandidaterna efter väletablerade kriterier.

För att hålla samma perspektiv från början till slut är det smart att återvända till den ursprungliga kravprofilen när det kommer till slutskedet i rekryteringen. Titta på hur den var utformat och överväg om några prioriteringar har förändrats efter intervjuerna med alla kandidater. Det är inget fel med att ändra sig, men det gäller att förstå anledningarna bakom varför man väljer att göra det.